Paghahanda sa pagdating ng bagyo 8 simple rules dating my teenage daughter book

Upang makasiguradong may paraan upang mapaalam sa mga nag-aalalang mga kamag-anak, kaalam atbp.

ang kalagayan ng kanilang kalagayan (kaligtasan), itinalaga ang emergency number 171.

paghahanda sa pagdating ng bagyo-28

Gabay sa paghahanda para sa kapahamakan sa siyudad ng Nagoya NIC Manual ng Kaligtasan Part1 Nagkaroon ng malaking pinsala noong umulan ng napakalakas sa rehiyon ng Tokai noon Setyembre 11 at 12, 2000 at noon Agosto 28 at 29, 2008.

Malaki din ang kapinsalaan dahil sa bagyo No.15 noong Setyembre 20 at 21, 2011.

Para mabawasan ang pinsala kahit konti, naghahanda ang gobyerno para ipaalam sa mamamayan ang mga impormasyon sa pamamagitan ng TV, radio, o iba pang paraan bago mag-lindol o pagka lindol.

Kailangan din ninyo kumolekta ng impormasyon at magpasiya kayo sa sarili na lumikas para ipagtanggol ang buhay ninyo ng pamilya.

Kasama na rito ang paghahanda laban sa tinatayang pagdating ng isang malaking lindol sa distrito ng Tokai -ang “Tokai Jishin”.

Comments